Navigácia

Voľné pracovné miesto

Utorok 22. 1. 2019

Čo sme zažili...

December

5.12. - Mikuláš v škôlke a škole

17.12. - vých. koncert "Nesieme Vám novinu" rod. Hlbockých v KD

19.12. - návšteva Vlastivedného múzea v Galante - zvyky a tradície Vianoc - zdobenie medovníkov

20.- triedne besiedky 

November

6.11. - slávnostné ukončenie projektu Erasmus+

8.11. - vystúpenie v DSS

9.11. - lampiónový svätomartinský sprievod po Čataji 

10.11. - brigáda

29.11. - Všetkovedko 

Október

24.10. od 15h do 17 h - výroba Tekvičiakov  - akcia ŠKD

16.10. - púšťanie šarkanov na futb. ihrisku od 14h do 15.30h - rodičia, príp. st. rodičia sú vítaní - akcia ŠKD

9.10. - exkurzia do Cukrovarov v Seredi - 2.-4. ročník

September

26.9. - Beh zdravia

Jabĺčkové hodovanie

Jún

1.6. - MDD v ŠKD - opekačka 

14.6. o 16.30h - záverečný koncert ZUŠ v KD v Čataji

20.6. - dopravné ihrisko a lanové centrum v Trnave 

25.6. - didaktické hry 

26.6. - Čatajská školská olympiáda - 2.ročník - účasť školy v Igrame

27.6. o 17h - Rozlúčkovanie 

29.6.- slávnostné ukončenie roka

MÁJ:

7.5. - Komparo - testovanie štvrtákov

10.5.- okresné kolo "Slávik Slovenska" v Senci - postúpil Teo Čurko 

11.5.- Deň matiek 16.30h v školskom areáli

14.5.-18.5. - škola v prírode v Banskej Belej

23.5. - aktivity v škole na tému: Riešenie konfliktov - CPPaP Senec

30.5. - krajské kolo v miniprehadzovanej ml. žiakov v Studienke

APRÍL:

6.4.- spevácka súťaž "Duchovná pieseň" - Mgr. Kollár,p.uč. Oborníková

7.4. - Česko - Slovensko hľadá talent - skupina RockCats -Mgr. Masár

9.4. - 15.4. - mobilita - Sicília Leonforte ( 3 učitelia, 7 žiakov) - Mgr. Fabóová

13.4. - hudobná súťaž v Kremnici - skupina RockCats - Mgr. Masár

16.4. - Deň Zeme na Železnej studničke s organizáciou na ochranu prírody Daphne - Mgr. Vincová, Mgr. Fabóová

20.4. - zápis do 1. ročníka od 14h do 17h (priniesť rodný list dieťaťa)

        - Biblická olympiáda - Mgr. Kollár

        - Rada školy

29.4.-5.5. - mobilita - Turecko Amasya (2 učitelia, 3 žiaci) - Mgr. Fabóová

MAREC:

5.3.-9.3. - jarné prázdniny

13.3. - okresné kolo Pytagoriády - M. Vojtko - 12. miesto

16.3. - Noc rozprávok

19.3. - Matematický klokan - pre prihlásených žiakov

21.3. - vynášanie Moreny

22.3. - turnaj v prehadzovanej v Bernolákove

         - Deň vody

         - veľkonočné tvorivé dielničky o 16.30h

23.3. - Zdravýživka - aktivity k zdravému životnému štýlu 

26.-28.3. - 3/4 ročné previerky

27.3. 17h - stretnutie p. riaditeľky s rodičmi predškolákov

29.3. -3.4. -  veľkonočné prázdniny

Február

5.2. - žonglér Alex

21.2. - sférické kino - Koralový útes, Ľudské telo

Školáci čítajú škôlkarom.

Štvrtáci sú u k p. starostky na besede.

Január

lektori anglického jazyka z Ukrajiny a Brazílie - projekt Educate Slovakia

Hviezdoslavov Kubín

regionálne kolo v "Miniprehadzovanej" v Bernolákove

December

Mikuláš v KD

Galaprogramček 

vianočné besiedky v triedach 

November

Svätomartinský lampiónový sprievod

zbierk Hodina deťom 

návšteva predškolákov v 1. A

divadelné predstavenie Snehová kráľovná v Senci - SZUŠ

Všetkovedko - matematická súťaž pre prihlásených žiakov

 

Október

jablkové hodovanie, vyhodnotené najkrajšie jablko - Charlotte Šarmírová

púšťanie šarkanov na futb. ihrisku - ŠKD 

mobilita v rámci Erasmu - Španielsko - Valencia

Tekvičiačik  

Deň úcty k starším - vystúpenie v Domove sociálnych služieb v Čataji

Záložka do knihy spája školy - výmena vyrobených záložiek s partnerskou školou v Hrabušiciach 

zapojili sme sa do zberu PET vrchnáčikov

projekt "Hovorme o jedle" 

Návštevnosť

Počet návštev: 284847
 • 30.11.- tr. kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín

  31.11. - učíme sa v maskách, na poslednej VH sa odovzdáva hodnotenie za 1.polrok

  Hľadáme ubytovanie v rodine pre 2 zahraničných lektorov z projektu EDUCATE Slovakia. Termín: 4.2.-8.2.2019. Bližšie informácie u p.riaditeľky.

 • Dňa 11.1. sa prišli predškoláci pozrieť na vyučovanie k prvákom. Boli veľmi šikovní, takže nám pomáhali s čítaním písmeniek, ale aj pri počítaní. Dokonca priniesli prvákom vyrobené krásne darčeky. Ďakujeme za návštevu :)

 • Ozdobovanie medovníčkov, výroba anjelikov a nielen to...dozvedeli sme sa aj ako vyzerali Vianoce v minulosti alebo ako prebiehal Štedrý deň. Toto všetko na nás čakalo vo Vlastivednom múzeu v Galante.

 • Dňa 17.12. nám krásnu vianočnú atmosféru priniesla rodina Hlbockých s ich výchovným koncertom "Nesieme vám novinu". Spoznali sme nové hudobné nástroje, zaspievali sme si vianočné piesne a pripomenuli sme si ľudové zvyky a tradície :)

 • Čože by to bolo za 6.12., keby sme aj v škole neprivítali Mikuláša. Od anjela sme dostali pohladenie, od čerta postrašenie a od Mikuláša sladké maškrty.

 • 10.11. v sobotu sme mali poriadne náročný deň. Až do 16h sme pod odborným dohľadom p. Zuzky Ruskovej vyrábali vyvýšené záhony pre každú triedu MŠ i ZŠ, kompostovisko, sadili sme ozdobné i ovocné kríky, slivku...Veľká VĎAKA zúčastneným: rod. Bučanových s Tomášom, rod. Fabóových s Lenkou a Ninkou, Glasa J., Hombauer M., Jankovič P., Kolek, Masár P., Michalková J. s Alžbetkou, Rajtová Z., Rášo M., p. Tilingerová a Vojtková L. Materiál poskytli: rod. Bučanových, p. Hanzel, p. Hombauer, p.Lančaričová a p. Rajt D.

 • Príchod sv.Martina sme si pripomenuli lampiónovým sprievodom. Svetielka lampiónov boli naozaj čarovné :)

 • V utorok 6.11. sme slávnostne ukončili dvojročný medzinárodný projekt Erasmus+ pod názvom EVOK. O program sa postarala p. Obroníková s deťmi a folklórny súbor Trnafčan. Zhodnotili sme jednotlivé mobility, prezreli sme si prezentácie koordinátorov a jednohlasne sme sa zhodli na tom, že tento projekt bol úspešným a zúčastnení skvele reprezentovali naše Slovensko, obec Čataj i našu škološkôlku. Vyjadrenia koordinátorov: "...keď vojdem do budovy školy, cítim sa ako doma...zamestnanci sú skvelí.....je tu veľmi čisto a útulne....páči sa mi tento rodinný typ školy....všade je veľa úsmevov a priateľstva....deti sú milé a zdvorilé....ste skvelí ľudia..."

 • Tekvičiaci rôznych veľkostíozdobení všeličím, čo si len viete prestaviť, vznikli pod rukami našich šikovníkov a šikovníčiek a ich rodičov. Ďakujeme za jesennú výzdobu.

 • Vietor fúka, šarkan letí, kopec víta všetky deti! A nielen deti, ale navštíviť nás prišli aj rodičia a spolu s pani vychovávateľkami sme sa pustili do púšťania šarkanov :)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Čataj 113, 900 83
  Čataj 113, 900 83
 • 033 / 6450 133, 180

Fotogaléria